Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ”

 

 

ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ อาจารย์วิชัย นระมาตย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารใหม่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี

 

 

 ภาพ: ชาญณรงค์  เรียบเรียง: เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ: เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ: ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2566


144 ครั้ง