เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ”

 

 

ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ อาจารย์วิชัย นระมาตย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารใหม่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี

 

 

 ภาพ: ชาญณรงค์  เรียบเรียง: เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ: เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ: ทรงวุฒิTag : #adminis #suphanburi

225 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ