Email: arit@rmutsb.ac.th

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี

 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี

                          นางชนัดดา ไหมทอง นางสาววนิดา ขันธเนตร และนายวิฑูรย์  จักปวง ผู้แทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 699  ปี และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ รับเชิญเป็นพิธีกรในงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ พระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                      

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

   ภาพ : มทรส. ข้อมูล : รัชตะ เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ194 ครั้ง