Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตน์ตระกูล รองผู้อำนวยการ นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ  หัวหน้างานวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่ 4 ศูนย์พื้นที่ ได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 ถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

                                                                         ภาพ : รัชตะ. ข้อมูล : รัชตะ : เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ209 ครั้ง