เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์      

           เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ การทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร “การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ได้ โดยมี นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนายกรันต์ สรหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการ โสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : พรชัย/กรันต์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง :เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์Tag : #infortech #suphanburiข้อมูลจาก : วัชระ กำเนิดส


421 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ