เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form 

     

                   

              เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและ       การทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร “การเรียนรู้ Microsoft Form” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft form ได้ โดยมี นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง และนายพรชัย จันทร์น้อย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : กรันต์/เบ็ญจวรรณ์  ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง :เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์Tag : #infortech #suphanburiข้อมูลจาก : วัชระ กำเนิดส


412 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ