Email: arit@rmutsb.ac.th

บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา

 

 

บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา

           เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการติดตั้งเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : นัฐพล  ข้อมูล : นัฐพล  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 18 มี.ค. 2564


884 ครั้ง