Email: arit@rmutsb.ac.th

Google Drive

         Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย ทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้และยังสามารถแบ่งปัน (แชร์) ไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Google ให้เราใช้บริการฟรีแบบ Unlimited (สำหรับโครงการ Google for Education)

การเข้าใช้งาน/การดาวน์โหลด

Android IOS
https://drive.google.com/

คู่มือการใช้งาน (Manual)


  อินโฟกราฟิก (Infographic)

ขั้นตอนการใช้งาน Google Drive  
 

วิดีโอ (Video)

ขั้นตอนการใช้งาน  
 

 

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 7 เม.ย. 2563


2796 ครั้ง