เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC 36)

 

การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC 36)

   เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 (TLC 36) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหัวข้อ “ผลกระทบเชิงเปลี่ยนแปลงของ AI ต่อการปฏิวัติการดำเนินงานในห้องสมุด” (Transformative Impact of AI on Revolutionizing Operations in Libraries) แลกเปลี่ยนทางวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และสายงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

    ภาพ: TLC 36 เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #academic #nonthaburi #wasukriข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


73 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ