เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และในโอกาสครบรอบ  21 ปี การค้นพบวัดพระธาตุดอยเวียง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

  ภาพ: สวส  เรียบเรียง: จุรีพร จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพรTag : #adminisข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


186 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ