Email: arit@rmutsb.ac.th

งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือ ตำราวิชาการฯ

งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือ ตำราวิชาการฯ

     วันพฤหัสดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คุณพยนต์ คุ้มภัย อดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำหนังสือ ตำราวิชาการ ตลอดจน Textbook งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มาบริจาคแก่ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยขน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ โดยมีนางสาวกชชพัศ บัวลอย บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางชนัดดา ไหมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นผู้รับมอบ

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ / ข้อมูล : กชชพัศ  เรียบเรียง / จัดทำ : จุรีพร  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / จุร
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2566


119 ครั้ง