Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจาปีพุทธศักราข 2566

 
 

ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจาปีพุทธศักราข 2566

                เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยมี รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ นำกล่าวคำถวายราชสดุดี และมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราข 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ทรงวุฒิ  จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / ผกา
เผยแพร่เมื่อ 15 ส.ค. 2566


306 ครั้ง