Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) และ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)

   

   

ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) และ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยมี ดร.ณรงศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : พรชัย/ชาญณรงค์ ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์ จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2566


360 ครั้ง