Email: arit@rmutsb.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

                เมื่อวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.เอกชัย เนาวนิช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยนางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ/มทร.สุวรรณภูมิ ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 5 มิ.ย. 2566


222 ครั้ง