เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการ เรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent)

 

 

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการ
เรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent)

            นางสาวกชชพัศ บัวลอย บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสายพิณ เข็มปัญญา บรรณารักษ์ และนางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย บรรณารักษ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเครือข่ายห้องสมุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์ นักสารสนเทศและสายงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : ส้มลิ้ม  ข้อมูล : ส้มลิ้ม  เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิTag : #academic #nonthaburi #wasukri

319 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ