Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์)

 

 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์)

           เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นายวิทยา ปานเพชร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) โดยมี ดร.ณรงศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ในภาคกลางวัน และมีงานเลี้ยงรับประทานอาหาร ร่วมลุ้นของรางวัลพิเศษ ในภาคกลางคืน ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี       

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

                                                                            ภาพ : พรชัย ข้อมูล : เบ็ญจวรรณ์  เรียบเรียง : เบ็ญจวรรณ์  จัดทำ : เบ็ญจวรรณ์  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ 12 เม.ย. 2566


289 ครั้ง