Email: arit@rmutsb.ac.th

เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน

 

เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน

                เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566 ดร.เอกชัย เนาวนิช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  พร้อมด้วย   ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน GRAND OPENING OF RUS MARKET ได้ร่วมพิธีถวายตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย โดยมี นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดราชมงคล ณ อาคาร RUS 1 ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สมัย/มทร.สุวรรณภูมิ ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

เผยแพร่เมื่อ 12 เม.ย. 2566


215 ครั้ง