เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา

          นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวณชนก เรืองสะอาด นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม และนายบุรินท์ สุภีวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา ในกิจกรรม Google Workspace No-Code Hackathon – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดโดย ทีมงานจาก Google และ บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด Google Partner for Education มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยยกระดับการทำงานหรือการศึกษาให้ดีขึ้นผ่าน Google Workspace และ Appsheets  ที่จะช่วยให้องค์กรหรือสถานศึกษาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์กรด้วย AppSheet และ Google Workspace apps โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เบิกจ่ายวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็วและลดขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ รวมถึงตรวจสอบจำนวนคงเหลือและสามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ในการเข้าร่วมแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่าง ๆ และได้นำเสนอผลงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : นฤทธิ์ ข้อมูล : นฤทธิ์ เรียบเรียง : รัชตะ จัดทำ : รัชตะ บรรณาธิการ : ทรงวุฒิTag : #infortech #nonthaburi

324 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ