เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard

                   นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร:การใช้งานเว็บไซต์ Stream Yard โดยมี นายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา และนายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Live Streaming Studio ที่ใฃ้งานผ่านเว็บบราว์เซอร์ เมื่อวันศุกร์ที่    7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ อาคาร 19 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : รัชตะ  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์  

 Tag : #infortech #nonthaburiข้อมูลจาก : วัชระ กำเนิดส


447 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ