เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 1

 

 

KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบ Openserve eBook ครั้งที่ 1

                เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ KM : อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานระบบ Openserve eBook  ครั้งที่ 1 โดย นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับบรรณารักษ์ และบุคลากรงานวิทยบริการทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ผ่าน ระบบออนไลน์ Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

                                    ภาพ : ส้มลิ้ม  ข้อมูล : สิริลักษณ์  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์Tag : #academic

656 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ