Email: arit@rmutsb.ac.th

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี

  สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี

           ดร. เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรภายในศูนย์นนทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และรับฟังโอวาท เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณอาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)    

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ. ภิญญาพัชญ์460 ครั้ง