Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 15และ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : จุรีพร  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : จุรีพร  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

 

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 23 ก.พ. 2564


939 ครั้ง