Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรงานวิทยบริการ ส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book  ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : อภิสิทธิ์ / จุรีพร  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ย. 2563


930 ครั้ง