ศูนย์นนทบุรี งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 มี.ค. 2563

       ศูนย์นนทบุรี : งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2563 เนื่องจากดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันโรคระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ยังสามารถคืนหนังสือได้ และเปิดบริการสำนักงานฯ ชั้น 1 ตามปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก149 ครั้ง