ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2563
                 ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่
             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งงดการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่สามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ตามปกติ
             ขออภัยในความไม่สะดวก


187 ครั้ง