เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี

 

   

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี

                งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ โดยมีร้านหนังสือชั้นนำ ร่วมจัดจำหน่ายหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 - 4  ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (19) ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ โดยบุคลากรและนักศึกษาสามารถเลือกหนังสือที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ให้ความรู้ เพื่อเก็บไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ : สวส.นนทบุรี จัดทำ : นัฐพล

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว  

 Tag : #academicข้อมูลจาก : ทก


1,105 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ