Email: arit@rmutsb.ac.th

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี

 

   

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี

                งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ โดยมีร้านหนังสือชั้นนำ ร่วมจัดจำหน่ายหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 - 4  ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (19) ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ โดยบุคลากรและนักศึกษาสามารถเลือกหนังสือที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ให้ความรู้ เพื่อเก็บไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ : สวส.นนทบุรี จัดทำ : นัฐพล

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว  

 998 ครั้ง