เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการขอ Username Password สำหรับนักศึกษาใหม่ (ป.โท/ป.เอก/ป.บัณฑิต)

 1. เข้า ระบบบัญชีผู้ใช้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  url : https://application.rmutsb.ac.th/change-password
 2. คลิกเมนู ขอ Username Password สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต / ป.โท / ป.เอก ดังรูป
 3. กรอกข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตนนักศึกษา
 4. หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆของนักศึกษา จากนั้นคลิกปุ่ม "ขอรับรหัสผ่าน"
 5. จากนั้นให้นักศึกษาอ่านแนวปฏิบัติในการใช้งาน Username Password และคลิกปุ่ม "ยืนยันรับรหัสผ่าน"
 6. ระบบจะแสดง Username Password ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทันที


480 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 0 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
 • ปีนี้ : 0 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ