เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การทดสอบสมรรถนะทางด้าน IT สำหรับนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ

 1. ความรู้พื้นฐาน ICT
  - คู่มือการใช้ระบบทดสอบออนไลน์
  - ระบบทดสอบออนไลน์
  - ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ (ผ่าน 38 ข้อ)
 2. โปรแกรมสำนักงาน (ระดับพื้นฐาน)
  - ส่งข้อสอบผ่านระบบ
 3. โปรแกรมสำนักงาน (ระดับกลาง)
  - ส่งข้อสอบผ่านระบบ
ข้อมูลจาก : burin


3,809 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 0 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
 • ปีนี้ : 0 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ