เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ARIT Channel
สร้างเกียรติบัตรออนไลน์ด้วย Google Forms | 172 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ใช้ AI ใน Canva ช่วยจัดการข้อความ ด้วย Magic Write | 196 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สร้างโลโก้สินค้าด้วย Canva | 145 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
หน้าใสปิ้งด้วย Photoshop | 112 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สอนไดคัทผมเนียนกริ๊บ 10 วิ ด้วย Adobe Photoshop | 130 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การใช้งานแอพพลิเคชั่น RUS Library | 1256 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 1394 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การนำวีดีโอที่บันทึกไว้มาให้ผู้เรียน เรียนย้อนหลังใน Microsoft Teams [EP.9] | 2001 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การนัดหมายการเรียนการสอน ใน Microsoft Teams [EP.8] | 1203 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การJoin Team ใน Microsoft Teams [EP.7] | 1152 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Add Channel และการตั้งค่า ใน Microsoft Teams [EP.6] | 1053 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การเพิ่มลูกเล่น Slide ให้เห็นหน้าด้วย Office mix | 1021 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้งาน Webex Meeting บนเบราว์เซอร์ สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ (ผู้สร้างห้องประชุม) | 998 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | 1085 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | 997 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | 1012 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 1107 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Teams | 1560 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา | 1490 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
การใช้งาน "Google Meet" สำหรับผู้สอน | 1069 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวถึงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 802 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปี 2562 | 844 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
วีดิทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1245 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายใน KM | 949 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 25 ก.ค. 2562 | 876 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์นนทบุรี | 896 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการฯ | 755 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ_สงกรานต์ ปี2561 | 707 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
เชิญเที่ยวงาน ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ | 656 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 725 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ