เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การบันทึกเทป แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญา

จดหมายข่าว สวส . ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

การบันทึกเทป แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญา

 

          เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้บันทึกเทปแนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อจัดทำวีดีทัศน์ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากท่านคณบดี และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

      

 

Download จดหมายข่าว

วิภาพร ไกรศรี
รายงาน

 Tag : #การบันทึกเทป แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาข้อมูลจาก : -


718 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ