เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room)

จดหมายข่าว สวส .ห. ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

 

การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย 
(E-learning Room)
 

 

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room) เพื่อใช้ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน 32 คน

      

 

Download จดหมายข่าว

วิภาพร  ไกรศรี
รายงาน

 

 

 

 

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room) ,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 Tag : #การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room)ข้อมูลจาก : -


878 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ