เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงนาม MOU RMUTSB & GTSLEARNING

จดหมายข่าว สวส . ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

ลงนาม MOU RMUTSB & GTSLEARNING

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น4 อาคารวิทยบริการ ได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กับ Mr.Robin Adda กรรมการผู้จัดการ Gtslearning International  จัดทำหนังสือในรูปแบบภาษาไทยเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร นำไปศึกษาและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติจำนวน 25 ท่าน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 Tag : #ลงนาม MOU RMUTSB & GTSLEARNINGข้อมูลจาก : -


678 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ