เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จับมือไอที

จดหมายข่าว สวส . ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

จับมือไอที

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมกลาโหม       ศูนย์วาสุกรี ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยท่านอธิการบดี ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล กับบริษัท CompTIA โดยรองประธานคณะกรรมการบริหาร Mr.Terry Erdle เพื่อเป็นการขยายโอกาสความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลในการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 

 

 

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 Tag : #จับมือไอทีข้อมูลจาก : -


692 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ