เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จดหมายข่าว สวส . ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

         เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     จัดประชุมพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบเครือข่าย   (VDO Conference) 4 ศูนย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 ท่าน

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 Tag : #ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ข้อมูลจาก : -


664 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ