เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมทำความสะอาด

จดหมายข่าว สวส .น. ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมทำความสะอาด

          เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท KM TNTERTECH ได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิงเดย์ (BIG CLEANING DAY) อย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้วิธี 5ส+3 คือจะมุ่งการพัฒนาคนในองค์กรมุ่งให้พวกเขาหันกลับมาพัฒนาตนเองก่อน เป็นอันดับแรก คือ “ฝึกให้รู้จักระเบียบให้กับตนเอง” โดยมีนาย รัชตะ จูจอมพล เป็นผู้กำกับดูแลกิจกรรมในครั้งนี้

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 Tag : #กิจกรรมทำความสะอาดข้อมูลจาก : -


708 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ