เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5”

จดหมายข่าว สวส .น. ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

 

 

เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5”

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องประชุมบางกระสอ เพื่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน“ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5” โดยมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์   เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 9 มทร. รวม 100 คน

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 Tag : #เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5”ข้อมูลจาก : -


634 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ