เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงานยุคใหม่

ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงานยุคใหม่

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทำงานยุคใหม่" โดย บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด เป็นผู้จัด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

 

ภาพ: สวส.  เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


73 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ