เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน (Robot Building Basic Clamps)

 

โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน (Robot Building Basic Clamps)

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนายวศกร ไตรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย  ให้ความรู้ ในโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สำหรับเยาวชน (Robot Building Basic Clamps) โดย บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด มีความประสงค์ขอรับบริการวิชาการ กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

 

    ภาพ: สวส.  เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


125 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ