เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับการบริการที่ทันสมัยในโรงพยาบาล"

โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับการบริการที่ทันสมัยในโรงพยาบาล"

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับการบริการที่ทันสมัยในโรงพยาบาล" โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสถาพรกวิตานนท์ 2 อาคารบริการ ชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

    ภาพ: สวส.  เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


144 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ