เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

 

กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

        เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากโรงแรมเซ็นทาราอยุธยา เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก มหาวิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าหอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ:สำนักงานอธิการบดี ข้อมูล:งานสื่อสารองค์กรฯ จัดทำ:ผกาแก้ว บรรณาธิการ:จุรีพร

ข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


75 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ