เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมการสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC

อบรมการสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC

     เมื่อวันที่ 28 พค 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม "การสร้างรายวิชาบนระบบ RUS MOOC" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมด้วย นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์ และนายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาได้อย่างกว้างขวางให้กับอาจารย์,นักศึกษา,บุคลากรและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

าพ: จุรีพร,อภิสิทธิ์  เรียบเรียง: ผกาแก้ว จัดทำ: ผกาแก้ว บรรณาธิการ: จุรีพร

ข้อมูลจาก : ผกาแก้ว


97 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ