เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย มทร.ส.

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1. เข้า “ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน” ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1.1 คลิก URL : https://application.rmutsb.ac.th/change-password/

1.2 Scan QRCode ด้านล่างนี้

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าจอเข้าสู่ระบบดังภาพด้านล่าง

2.1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประกอบด้วย

    • Username กรอก Username สำหรับเข้าใช้ระบบเครือข่ายของท่าน
         - กรณีนักศึกษา คือ รหัสนักศึกษา 12 หลัก
         - กรณีบุคลากร คือ ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย . อักษรตัวแรกของนามสกุล
    • รหัสผ่าน กรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่ท่านใช้ หรือรหัสผ่านที่ได้รับจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 จากนั้น คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ

3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ระบบจะนำทุกท่านเข้าสู่หน้าจอ แสดงข้อมูลที่จำเป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มทร.สุวรรณภูมิ โปรดศึกษาข้อมูลให้เข้าใจและดำเนินการตามประกาศ  จากนั้น คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่านคลิกที่นี่” ที่บริเวณมุมขวาล่าง

 

4. จาก ข้อ 3. ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอของการกำหนดรหัสผ่านใหม่ ให้ท่านผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านใหม่ ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  เพื่อบันทึกข้อมูล

ข้อควรระวัง !!!
รหัสผ่าน  คือ รหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องการจะใช้งาน
ยืนยันรหัสผ่าน คือ ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งให้ตรงกับช่องด้านบนทุกตัวอักษร

5. กรณีที่ดำเนินการถูกต้องและเสร็จสิ้นแล้วระบบจะแสดงสถานะ “เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว”  ภายในแถบสีเขียว ดังภาพด้านล่าง
จึงถือว่าระบบบันทึกรหัสผ่านใหม่ของท่านแล้ว และรหัสผ่านใหม่นี้พร้อมใช้งานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ Line สำนักวิทยบริการ RUS   ID : @amn4595kTag : #infortech

13,859 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 0 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
 • ปีนี้ : 0 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ