Email: arit@rmutsb.ac.th

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

                เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสานักงานศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยมี อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ นำกล่าว คำถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : อภิเษก   ข้อมูล : รัชตะ   เรียบเรียง : รัชตะ   จัดทำ : รัชตะ   บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : งาน ทก. / รัช
เผยแพร่เมื่อ 15 ส.ค. 2566


279 ครั้ง