เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี


ร่วมประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

                อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุม การจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เพื่อบริหารจัดการและเป็นแนวทางการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีประจาศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : อภิเษก   ข้อมูล : รัชตะ   เรียบเรียง : รัชตะ   จัดทำ : รัชตะ   บรรณาธิการ : ทรงวุฒิTag : #nonthaburiข้อมูลจาก : งาน ทก. / รัช


313 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ