Email: arit@rmutsb.ac.th

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงาน ศูนย์นนทบุรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยมี อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดี ประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ นำกล่าวคำถวาย ราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอาคารราชมงคล 36 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : อภิเษก   ข้อมูล : รัชตะ   เรียบเรียง : รัชตะ   จัดทำ : รัชตะ   บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ123 ครั้ง