Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่7/2562

 

   

ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่7/2562

           เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 7/2562 เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมบางปะอิน ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 ภาพ:สมัย ข้อมูล:จุรีพร

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก1015 ครั้ง