Email: arit@rmutsb.ac.th

กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 27เดือนพฤษภาคม ประจำปีพ.ศ. 2560

กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิด และอาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียติจากรศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พันธกิจ สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ: สมัยข่าว : จุรีพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศKM Day, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ647 ครั้ง