Email: arit@rmutsb.ac.th

Google for Education : สายวิชาการ

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 69เดือนธันวาคม  ประจำปีพ.ศ. 2558

Google for Education : สายวิชาการ

 

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558อาจารย์วาฤทธิ์ กันแก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มทร. สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications สำหรับบุคลากรสายวิชาการซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธวิน กิติคุณ และคุณอิทธิกร อุ่นพานทอง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ: ปชส., สมัย  ข่าว :  จุรีพร 

 

 

Tags : โครงการอบรม, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, Google,GoogleForEducation, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 2558


752 ครั้ง