เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 67 เดือนธันวาคม  ประจำปีพ.ศ. 2558

โครงการส่งเสริมการใช้งาน  Google for Education

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี  Google Applications  

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้งาน  Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี  Google Applications สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากคุณเมธวิน กิติคุณ และคุณอิทธิกร อุ่นพานทอง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ/ ข่าว :  จุรีพร Tag : #โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applicationsข้อมูลจาก : -


933 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ