Email: arit@rmutsb.ac.th

Go – Live โครงการ Google for Education

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 53 เดือนสิงหาคม ประจำปีพ.ศ. 2558

     

Go – Live โครงการ Google for Education

              เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวัน Go - Live ภายใต้โครงการ Google for Education สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์ เริ่มเจริญ จากบริษัทโกโพเมโล จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21" ทั้งนี้มีนักศึกษา บุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

Tags : Go – Live, Google for Education, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  บริษัทโกโพเมโล จำกัด,  RUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 765 ครั้ง