เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Google App for Education (Core IT)

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 38 เดือนมิถุนายน ประจำปีพ.ศ. 2558
    
   
                     
          
Google App for Education (Core IT)
อาจารย์วาฤทธิ์ กันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Google App for Education สำหรับมทร. สุวรรณภูมิ (กลุ่ม Core IT)  โดยรับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์ เริ่มเจริญ ทีมงานจาก Google Partner มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร. สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
                                                                                                          
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
ภาพ : อภิสิทธิ์  จัดทำ : จุรีพร
 
 
 
 
 

Tags : Google App for Education, Google partner, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  Arit,  RUS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 Tag : #Google App for Education (Core IT)ข้อมูลจาก : -


773 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ